TM Drone Services

 THERMISCHE INSPECTIE 

 THERMISCHE INSPECTIE 

Het is nog steeds heel gebruikelijk om met een hoogwerker, dan wel met diverse wijzen van valbeveiliging, een dak op te gaan om deze te inspecteren op lekkage en/of ander onderhoud, waaronder de installatie en reguliere controle van zonnepanelen: een flink kostenplaatje qua materiaal en manuren.

 

Drones zijn hierbij een uitkomst. Zeker als het gaat om het detecteren van waterlekkages, warmteverlies maar ook om de staat van zonnepanelen te kunnen inspecteren. Daartoe beschikt TM Drone Services naast onze reguliere toestellen ook over de DJI Mavic 2 Enterprise Advanced (zie "apparatuur" voor de specs). Deze heeft naast een hoge resolutie RGB-camera ook een thermische camera, waarmee allerlei zaken duidelijk in beeld kunnen worden gebracht.

 

Naast de inspectie van daken, zonnepanelen en andere installaties waarbij temperatuurverschillen belangrijk zijn, kan de warmtebeeldcamera van onze drone ook van toepassing zijn op andere gebieden.

Waterlekkage dak (thermisch beeld)

Oorzaak: scheur in dakbedekking (RGB beeld)

DAKINSPECTIE

ZONNEPANELEN

Vervuiling van zonnepanelen (met een lagere opbrengst tot gevolg), maar ook zogenaamde hotspots in de panelen, kortweg gezegd defecten, worden met de thermische camera zichtbaar.

 

Deze defecten zorgen naast de lagere opbrengst ook voor een verkorting van de levensduur van een zonnepaneel. De hotspots worden, zoals het woord al zegt, erg heet. Dit komt dan ook duidelijk naar voren op de thermografische dronebeelden.

 

Andere oorzaken van lagere opbrengst, zoals vogelpoep/andere vervuiling of schaduw door bomen worden met behulp van de camera van de Mavic 2 Enterprise Advanced in een handomdraai gevisualiseerd. Snel en goedkoop!

OPSPOREN FAUNA

TM Drone Services is lid van een landelijke organisatie die ten doel heeft om zoveel mogelijk reekalfjes te redden van dit gevaar.

Onze thermische drone kan ingezet worden vóór het maaiseizoen om reekalfjes op sporen die anders door het hoge gras niet waarneembaar zijn en zodoende ten prooi kunnen vallen aan landbouwmachines. Naast reekalfjes kunnen bijvoorbeeld ook weidevogels worden gedetecteerd; zeker wanneer waterschappen hun dijken gaan maaien en willen voorkomen dat grasmaaiers onnodig slachtoffers maken. Vaak loopt een aantal mensen op linie kilometers lang door het hoge gras om vogels en nesten te zoeken. De kans op ontdekking is vele malen kleiner en duurt veel langer dan met een drone met thermografische camera. Een andere toepassing is het opsporen van ongewenste indringers, zoals muskusratten in dijken.

De opdrachtgever kan desgewenst altijd live meekijken met de vlucht middels een separate monitor dan wel via livestream op mobiel/tablet.

DIJKINSPECTIE

Nederland, water en dijken zijn drie begrippen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De afgelopen jaren is er vanuit de overheid op gewezen dat de dijken nadere inspectie behoeven om tijdig te kunnen ingrijpen en overstromingen/dijkdoorbraken te voorkomen. Wanneer een dijk volgezogen is met water en er een grotere kans bestaat op een doorbraak, is dit middels een thermografische camera zichtbaar te maken, waardoor tijdig ingegrepen kan worden.