TM Drone Services

 MULTISPECTRALE ANALYSE 

 MULTISPECTRALE ANALYSE 

Een drone kan worden ingezet om allerlei informatie over plantgezondheid en groeikracht te verzamelen, dankzij geavanceerde multispectraalbeelden. Planten reflecteren licht in voorspelbare patronen over het kleurenspectrum, welke correleren met groeikracht, stress en behoefte aan voedingsstoffen. Deze technologie biedt akker- en tuinbouwers, fruittelers en teelt-/bemestingsadviseurs de mogelijkheid om de input van voedingsstoffen aan te passen en actie te ondernemen in het geval van ziektes.

TM Drone Services maakt gebruik van de nieuwste technologie op het gebied van drones en camera’s. Met behulp van de ultramoderne DJI Phantom 4 Multispectral drone, uitgerust met een zeskanaals multispectraalcamera, kan het natuurgebied, bos of perceel worden ingescand vanuit de lucht. Deze camera genereert tijdens een vlucht honderden foto’s van het gebied. Deze foto’s worden na de vlucht verwerkt tot één grote afbeelding (orthomosaic), waarbij elk pixel een geografische positie heeft. Analyse van deze beelden geeft veel nuttige informatie over de status van de gewassen, maar ook over de bodem en wat zich daarin bevindt.

De software kan verschillende indexen berekenen, die in lagen over elkaar heen kunnen worden gelegd. De drie meeste gebruikte indexen, NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDRE (Normalized Difference Red Edge) en CCCI (Canopy Chlorophyll Content Index) zijn een maat voor de conditie van het gewas. De waarde varieert van 0 (geen gewas) tot 1 (grond volledig bedekt en zeer goede gewasconditie met hoge groeipotentie). NDVI geeft de huidige biomassa weer en is meer geschikt voor een vroeg groeistadium. NDRE laat juist meer de actuele gezondheid ofwel het groeipotentieel zien en is geschikter voor later in het groeiseizoen. CCCI is een goede indicatie voor fotosynthese en de opname van sporenelementen/voedingsstoffen.

INDEXEN

METEN IS WETEN