TM Drone Services

 mapping EN terreinmodellen 

 MAPPING/TERREINMODELLEN 

Drones kunnen worden ingezet voor het snel en gedetailleerd in kaart brengen van bouwterreinen (zoals hierboven), groeves, bossen, natuurgebieden, etc. Vele malen goedkoper dan het inhuren van een vliegtuig of helikopter en zelfs nog detailleerder. Daarnaast zijn allerlei berekeningen mogelijk, die in een oogwenk nauwkeurige oppervlaktes, afstanden en volumes opleveren. GCPs (Ground Control Points) worden meestal ook ingemeten, zodat een zeer hoge nauwkeurigheid wordt behaald.

Orthomozaïek en DIgitaal hoogtemodel

Voor het maken van nauwkeurige kaarten en terreinmodellen kan naar wens de Matrice 300 RTK met 45 MP camera of de Phantom 4 RTK met 20 MP camera worden gebruikt. Na afloop van de vlucht worden alle foto's met fotogrammetriesoftware 'aan elkaar genaaid' en verwerkt tot een point cloud, een DSM (ditigal surface model) en een orthomozaïek. Naar wens kan met andere software nog een DTM (digital terrain model) worden gemaakt, t.b.v. bijvoorbeeld volumemetingen.

Het DSM kan worden gegenereerd voor visualisatie van hoogteverschillen en het genereren van hoogtelijnen; vele malen sneller en veiliger dan de traditionele methode. Indien gewenst kan er op basis van het DSM nog een DTM worden gemaakt, met speciale software. Hierbij zijn mogelijk ongewenste zaken als vegetatie, huizen, auto's, etc. weggehaald, zodat alleen de kale ondergrond overblijft. Dit is bijvoorbeeld een ideaal uitgangspunt voor geavanceerde terreinmodellen en volumeberekeningen.

GEAVANCEERDE TERREINMODELLEN

TM Drone Services wordt veel gevraagd door projectontwikkelaars, grondverzetbedrijven, wegenbouwers en andere bedrijven die baat hebben bij een snelle, nauwkeurige en goedkope modellering van hun terrein/project. Het uitgangspunt van zo'n terreinmodel is het DSM en de ortho, zoals hierboven beschreven. Dit wordt dan ingevoerd in Virtual Surveyor; software speciaal ontwikkeld voor dit doel.

 

Ter illustratie van (een greep uit) de mogelijkheden onderstaand project. Het betreft hier een gedeeltelijk voltooid talud, waarbij de vraag was hoeveel grond er nog nodig was om het uiteindelijke ontwerp te bereiken.

3D model van de huidige situatie, waarbij de orthomozaïek over het DSM is gedrapeerd

TIN (Triangulated Irregular Network) van de huidige situatie; een digitale benadering van het oppervlak

Ontwerp van het voltooide talud (AutoCAD draadmodel)

Ontwerp van het voltooide talud in "solid" weergave, waarbij de hoogte in kleur wordt getoond

Transparante cut/fill weergave, waarbij de software met 1 klik kan uitrekenen wat het verschil in volume is tussen de huidige situatie en het eindontwerp

VAN DSM NAAR DTM

Soms is het gewenst om een model te maken van de "kale ondergrond" van een terrein, zoals dit grondstoffenpark van 200 hectare, dat een andere bestemming krijgt. Dit wordt ook wel een DTM (Digital Terrein Model) genoemd: een model waarbij alle ongewenste objecten, bergen met grondstoffen/afvalstoffen, bomen, voertuigen, gebouwen, etc. zijn verwijderd. De afbeelding links is de orthomozaïek. De middelste afbeelding is een speciale weergave van het DSM, waarbij de hellingshoek van het terrein in kleur wordt weergegeven. Hierdoor vallen de te verwijderen objecten direct op. De rechter afbeelding is het eindresultaat, in dezelfde soort weergave.