TM Drone Services

Privacybeleid

 PRIVACYBELEID 

Algemeen

 

Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die TM Drone Services (hierna: “TM Drone Services” of “TMDS ” of “wij”/”ons”/”onze”) verzamelt en verwerkt van haar klanten en andere bezoekers van haar websites.

 

TM Drone Services

 

De primaire diensten van TM Drone Services omvatten onder andere het uitvoeren van
luchtfotografie en videografie en de eventuele verwerking van het opgenomen beeldmateriaal.
Deze privacy policy geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens. TM Drone Services treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Onze contactgegevens zijn:
Gooisehof 195 te 5709 LT Helmond +31852129192 info@tmdroneservices.com
Eisenhowerstraat 419 te 6135 BB Sittard +31852129192 info@tmdroneservices.com

 

Verwerking van persoonsgegevens

 

TM Drone Services hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website en voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving. Persoonsgegevens van relaties, klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In deze privacy policy is per dienst beschreven welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden.

 

1. Bezoek website TM Drone Services maakt op de websites gebruik van cookies. De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonsgegevens en worden anoniem opgeslagen. In de actie worden metingen gedaan door Google Analytics ten behoeve van cijfermatige analyses.
2. Informatie over offertes/prijsopgaven/levering diensten Wanneer een derde informatie
opvraagt over prijzen, leveringen etc., verwerken wij de volgende persoonsgegevens:


Naam
Functie
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Bedrijfsadres (optioneel)
Telefoonnummer (optioneel)


Derden aanvaarden dat bovengenoemde gegevens door TM Drone Services worden opgeslagen
en verwerkt. Deze gegevens worden gebruikt om met u te communiceren en/of het leveren van
het beeldmateriaal dan wel om TM Drone Services in staat te stellen haar verplichtingen in
verband met de offerte/overeenkomst na te komen.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer u op onze website gegevens invult voor één van de doeleinden zoals hierboven genoemd, bewaren wij uw gegevens totdat u heeft aangegeven niet meer gebruik te willen maken van onze dienst(en) door een e-mail te sturen naar info@tmdroneservices.com.