TM Drone Services

 Blog 

 BLOG 

Natuurgebieden Noord-Brabant

 

Brabant Water wilde graag natuur- en waterwingebied de Klotputten te Eindhoven nauwkeurig in kaart hebben gebracht. Die omgeving heeft de afgelopen tijd een flinke gedaante-ontwikkeling ondergaan.

 

 

Nagenoeg tegelijkertijd deed Avallo Advies BV het verzoek om natuurgebied Mariapeel (op de grens van Brabant en Limburg) in kaart te brengen. Reden hiervoor was het verzoek van Staatsbosbeheer om een up-to-date hoogtemodel te leveren, alsmede een algemeen overzicht van de vegetatie en stand van het oppervlaktewater op het terrein, dat door de hevige regenval van de afgelopen periode flink is veranderd.

 

 

Klotputten: 39 hectare 

Mariapeel: 170 hectare

 

Lopen door het veld van beide natuurgebieden is niet echt een optie. Niet alleen door de omvang van de gebieden maar ook door de staat van de bodem: modder, modder en nog eens modder. Gelukkig hebben onze drones hier weinig last van!

 

Beide klanten vroegen om een orthomozaïek (een orthografische projectie van de vele "aan elkaar genaaide" foto's) alsmede een DSM (digital surface model) en een DTM (digital terrain model).