TM Drone Services

 3D MODELLEN VOOR INSPECTIES 

 3D MODELLERING 

Inspectie van de bouwkundige staat van een object wordt veel eenvoudiger, goedkoper en veiliger met behulp van een gedetailleerd 3D model. Geen steigers, geen valgevaar voor mensen, geen hoge kosten. Ter illustratie onderstaand voorbeeld van een te restaureren kerk.

 

Het proces begint bij het vliegen van speciale (gedeeltijk automatische, gedeeltijk handmatige) patronen, bij voorkeur op een grijze dag zonder schaduwen. Waar toegestaan doen wij dit met de Matrice 300 RTK en 45 MP camera. Daarna worden de foto's waar nodig geoptimaliseerd en vervolgens geïmporteerd in fotogrammetriesoftware. Desgewenst kunnen voor de vlucht ook GCPs (Ground Control Points) worden gemarkeerd, als de klant naast relatieve nauwkeurigheid, tevens absolute nauwkeurigheid wenst.

Eén van de producten is de dense point cloud, die geëxporteerd kan worden in een groot aantal bestandsformaten. Soms is dit al genoeg voor een klant, bijvoorbeeld als er alleen afstanden of oppervlaktes gemeten hoeven te worden. Bij het genereren hiervan worden tevens zogenaamde "depth maps" gemaakt, die naar wens gebruikt kunnen worden als basis voor de volgende stappen: het maken van een DSM (Digital Surface Model; meestal niet nodig voor deze toepassing) en een textured mesh/tiled model.

Voor inspecties kan een 3D textured mesh en/of tiled model worden gegenereerd. Een tiled model bestaat uit "levels of detail" en is over het algemeen wat vriendelijker voor de hardware. Als het model op grotere afstand wordt bekeken, zal de laagste resolutie worden getoond. Deze zal steeds hoger worden naarmate er meer ingezoomd wordt, tot het niveau van de originele dronefoto's is bereikt. Beide varianten kunnen eveneens geëxporteerd worden in vele bestandsformaten; zelfs .stl voor 3D printen.

Door op een nader te inspecteren punt op het 3D model te klikken, verschijnen rechts in beeld alle originele dronefoto's waar dit punt op te zien is. Omdat er met fotogrammetrie foto's met hoge overlap ten opzichte van aangrenzende foto's worden gemaakt, zal een punt altijd op vele afbeeldingen te zien zijn. Zo kan het object vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. Als dan (in dit voorbeeld) de bovenste foto wordt geselecteerd, verschijnt deze full-size in beeld en kan er flink worden ingezoomd.

Het 3D model kan naar wens in een online platform worden gepresenteerd, als de klant niet over de juiste software beschikt om deze te bekijken. Deze online viewer heeft tevens twee grote voordelen. Ten eerste kunnen er in het model afstanden/oppervlaktes worden berekend en aandachtspunten worden gemarkeerd en opgeslagen. Daarnaast beschikt deze viewer over een mooie tool om makkelijk te kunnen inspecteren.